Regulamin i Polityka Prywatności

WięcejWięcej

Wwwash jest aplikacją służącą do zakupu i uruchamiania programów mycia na myjniach pojazdów. Właścicielem praw i dostawcą usług Wwwash jest firma Barking OÜ zarejestrowana w Republice Estonii pod numerem 12801774.

WięcejWięcej

Dla celów niniejszego Regulaminu „Dane Osobowe” oznaczają dane osoby fizycznej umożliwiające jej zidentyfikowanie (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia), dane dokumentu tożsamości, dane kontaktowe (adres, e- mail, numer telefonu), numer konta bankowego, a także inne dane osobowe udostępnione firmie Barking OÜ. Jeżeli w niniejszym Regulaminie nie postanowiono inaczej, inne słowa i kombinacje wyrazów pisane wielkimi oznaczają definicje określone w Ogólnych Warunkach Użytkowania firmy Barking OÜ.